Stedenbouw - ArchitectuurAtelier Dijkman:
  • Urban design - diversiteit stedelijke ontwikkeling
  • Schetsontwerp stedelijke ruimten
  • Advies en overleg
  • Concepten
  • Discussies
  • Lezingen
  • Beschouwende essays
  • Instructieve films
  • Workshops


Ruimtelijk inrichting - landschap, stedenbouw, architectuur

Toekomstgerichte stedenbouw en landschapsbeheer hebben drie speerpunten: de emotionele opbouw van het gebied, de sociale samenhang van de gemeenschap en de ecologische duurzaamheid. Een mono-ideologisch ontwerpmodel, al te gemakkelijk ingezet, leidt door zijn structuur niet tot een bevredigende oplossing. Een multi-ideologische aanpak is logischer en effectiever. De combinatie van meerdere, soms tegenstrijdige ontwerpmodellen erkent de pluriforme werkelijkheid en brengt de 21e eeuw levendig en duurzaam onder dak. Uitgangspunten voor een passend, werkend ontwerp zijn de veelzijdigheid van de menselijke aard, de eigenheid van het landschap en ecologische wetmatigheden.

De leefomgeving: sociale samenhang en duurzaamheid

Op stad-, wijk- en buurtschaal dient het ontwerp sociale samenhang te stimuleren. De maatschappij is misschien niet maakbaar, maar kan wel steun gebruiken. Een slimme stedelijke opzet (plaatsing functies, verknoping routes, besloten pleinen en pleingroeperingen) is te combineren met een hoge bevolkingsdichtheid. Compacte bouw spaart niet enkel het omliggend landschap, het maakt ook winkels en voorzieningen op loopafstand rendabel. Door deze ingebouwde levendigheid te dienen met brede trottoirs en een weefsel van doorsteekjes wordt voet- en fietsverkeer verheven tot logica, verdwijnt de neiging om voor brood of school de auto te starten, en worden straten en pleinen weer de sociale ruimten die zij behoren te zijn.

De leefomgeving: een constructie van 'sferen'

Van nature gaat de mens om met verschillende, tegenstrijdige situaties. Elk soort situatie heeft zijn eigen typerende kenmerken. Ook een ontwerper creëert situaties, en bepaalt daarmee een levenssfeer. Het ontwerp verbeeldt een `levenshouding' (de vorm), het initieert een 'levenspraktijk' (de inhoud) en het creëert kansen en onmogelijkheden (het podium). Verschillende stedelijke levenssferen komen tot stand via verschillende wegen. Elke sfeer heeft zijn eigen ontwerpmodel.

Hoe groter het gebied, des te sterker de noodzaak om meerdere, tegenstrijdige levenssferen op afgewogen wijze te incorporeren. Zo krijgen de contradicties van het menselijk bestaan een plek, ontstaat de mogelijkheid tot divers gedrag en verwerft de totaliteit emotioneel reliëf.


Conceptschets:

Dubbel wonen: stedelijkheid in de natuur

Den Haag, Kijkduin


Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman


Conceptschets:

Sociaal wonen: de sociale motor

Arnhem, Het Dorp


Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman


Conceptschets:

Burgerstedenbouw: stapsgewijs naar een spannende wijk

Tilburg, Havendijk


Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman


Conceptschets:

Burgerstedenbouw: stapsgewijs naar een huiselijke wijk

Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman


Conceptschets:

Wonen op water


Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman


Stedelijke huiskamers


Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul Dijkman
Paul DijkmanPaul Dijkman

Paul Dijkman

Paul Dijkman

Paul Dijkman

Paul Dijkman

Paul Dijkman

Paul Dijkman

Paul DijkmanEen van de instrumenten die Atelier Dijkman ontwikkeld heeft om het ongedwongen thuisgevoel te implanteren (en de VINEX-moeheid te bestrijden) is het z.g. `emotioneel vlekkenplan'. Het schetsend neerzetten van gewenste emotionele effecten is het voorstadium van (diversiteit in) beeldkwaliteitsplannen, en vormt een praktische aanvulling op de bestaande ontwikkelingspraktijk.